LIST OF CHAIRMAN

SUBRAMANIAN K
1962-1971

SIVASUBRAMANIAN S
1977-1979

VIJAYAPRAKASH TT
1985-1986

KASTURI RANGAN EH
1994-1995

THAMBURAJ P
2001-2002

RATHAKRISHNAN V
2007-2008

SARAVANAN P
2013-2014

SIVA SUBRAMANIAN K
1971-1972

SUBBIAH M
1979-1980

KRIHSNAMURTHY R
1986-1987

MUTHUSAMY AR
1995-1997

LAKSHMANAN C
2002-2003

RAJKUMAR R
2008-2009

SELVAKUMAR G
2014-2015

PANDURANGAN V
1972-1974

SANKARAN MR
1980-1981

NATANAGOPAL S
1987-1988

RATEE T
1997-1998

RAJARAJESWARAN PV
2003-2004

SARAVANAN M
2009-2010

DUNAGAR CHAND U JAIN
2015-2016

RADHA KRISHAN TR
1974-1975

RADHAKRISHNANRAJA N
1981-1982

GOVARDHJANAN NS
1988-1989

PARTHIBAN G
1998-1999

JEYASEELAN G
2004-2005

THAVAMANI T
2010-2011

CHIDAMBARAM N
2016-2017

JEGADEESH R
2017-2018

MARIAPPAN T
2018-2019

RAJAGAJENDRAN A
1975-1976

RAMAKRISHNAN V
1982-1984

RAMANAN RAV
1989-1991

DANIEL SELVARAJ I
1999-2000

SUNDRA A RODRIGUEZ
2005-2006

SIVAKUMAR V
2011-2012

NARAYANASWANY S
1976-1977

LAKSHMANAN M
1984-1985

MOHAN RAJ R
1991-1994

THIRUNAVUKKARASU S
2000-2001

SUDAKARAN N
2006-2007

MOHAMED KHAN A
2012-2013

Design by Cbra

Click Me